Oddanie hołdu „Ince” i „Zagończykowi”

Dzień 28 sierpnia to tragiczna data dla każdego polskiego patrioty. Tego dnia w 1946 roku zostali zamordowani przez komunistów: 17-letnia sanitariuszka – Danuta Siedzikówna ps. „Inka” oraz doświadczony żołnierz 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej – ppor. Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk”. Ta, jedna z wielu komunistycznych zbrodni nabrała wyjątkowego znaczenia i stała się symbolem polskiego oporu […]

czytaj dalej

74. rocznica śmierci „Inki” i „Zagończyka”

W dniu 28 sierpnia 2020 r. delegacja Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oddała hołd Danucie Siedzikównie ps. „Inka” i Feliksowi Selmanowiczowi ps. „Zagończyk”. Ze strony Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Gdańsk przemówienie wygłosił dyrektor prof. Mirosław Golon. Modlitwę w intencji „Inki” i „Zagończyka” poprowadził kapelan Aresztu Śledczego w Gdańsku ks. Krzysztof Ławrukajtis. Komuniści pamięć o bohaterach […]

czytaj dalej