74. rocznica śmierci „Inki” i „Zagończyka”

Aktualności

W dniu 28 sierpnia 2020 r. delegacja Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oddała hołd Danucie Siedzikównie ps. „Inka” i Feliksowi Selmanowiczowi ps. „Zagończyk”. Ze strony Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Gdańsk przemówienie wygłosił dyrektor prof. Mirosław Golon. Modlitwę w intencji „Inki” i „Zagończyka” poprowadził kapelan Aresztu Śledczego w Gdańsku ks. Krzysztof Ławrukajtis.

Komuniści pamięć o bohaterach polskiego podziemia niepodległościowego próbowali zniszczyć, zniesławić i sprofanować. Rozstrzelał ich pluton egzekucyjny Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szczątki pogrzebano w dole pod ścieżką na Cmentarzu Garnizonowym przy ul. Henryka Dąbrowskiego 2. A pamięć o nich trwa nadal. Słowa napisane przez „Inkę” w grypsie: Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba… i słowa z listu „Zagończyka” do syna: Odchodzę w zaświaty. To, co pozostawiam na tym świecie najdroższego, to Polskę i Ciebie najdroższy… stały się ziarnem dla następnych pokoleń.

Uroczystości zostały zorganizowane przez IPN Gdańsk. Udział w nich wzięli przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręgu Pomorskiego Związku Żołnierzy NSZ, harcerze 5. Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej im. „Inki”, Młodzież Wszechpolska, Bydgoscy Patrioci, Obóz Narodowo-Radykalny, działacze „Solidarności” Joanna i Andrzej Gwiazdowie, mieszkańcy Trójmiasta.

AlicjaS