Uroczystości 68. rocznicy rozbicia oddziału por. Wacława Grabowskiego ps. „Puszczyk” w Niedziałkach

Uroczystości 68. rocznicy rozbicia oddziału por. Wacława Grabowskiego ps. „Puszczyk” w Niedziałkach

Aktualności

W dniu 5 lipca 2021 r. odbyły się uroczystości związane z 68. rocznicą rozbicia oddziału por. Wacława Grabowskiego ps. „Puszczyk” w Niedziałkach.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Mikołaja w Lipowcu Kościelnym. Po niej uczestnicy przemieścili się pod pomnik żołnierzy w Niedziałkach, w miejsce śmierci siedmioosobowego oddziału „Puszczyka”.

Asystę wojskową w czasie uroczystości zapewniła 5. Mazowiecka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój”. W imieniu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych kwiaty złożyli przedstawiciele i sympatycy Okręgu Mazowieckiego.

fot: ciech24.pl

W dniu 5 lipca 1953 r. w Niedziałkach (wieś w powiecie żuromińskim), siedmioosobowy oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Wacława Grabowskiego ps. „Puszczyk” został otoczony przez ok. 1300 funkcjonariuszy UB, KBW, MO dysponującymi dwoma pojazdami opancerzonymi oraz działkiem 45 mm. Mimo desperackiej walki nikt z oddziału „Puszczyka” nie przeżył.

Zginęli:

Wacław Grabowski ps. „Puszczyk”,

Henryk Barwiński ps. „Sowa”,

Kazimierz Żmijewski ps. „Jan”,

Antoni Tomczak ps. „Malutki”,

Feliks Gutkowski ps. „Gutek”,

Piotr Grzybowski ps. „Jastrząb”,

Lucjan Krępski ps. „Rekin”.