Uroczystości 70. rocznicy śmierci ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” i chor. Bronisława Gniazdowskiego ps. „Mazur”

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W nocy z 13 na 14 kwietnia 1951 roku oddziały KBW i UB otoczyły szczelnym kordonem gospodarstwo państwa Burkackich we wsi Szyszki. To tu ukrywał się st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój” oraz jego wierny kompan Bronisław Gniazdowski ps. „Mazur”. Zdrada przyszła od ukochanej „Roja”. Czerwoni mordercy urządzili istną kanonadę z broni maszynowej − komendant „Rój” zginął na miejscu, ranny chor. „Mazur” doczołgał się do swojego dowódcy, wyciągnął jego pistolet i strzelił sobie w głowę.

W dniu 10 kwietnia 2021 roku w kościele pw. św. Bartłomieja w Szyszkach została odprawiona msza święta w intencjach ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” i chor. Bronisława Gniazdowskiego ps. „Mazur” w związku z 70. rocznicą ich śmierci.

Mszę celebrowało trzech kapłanów: proboszcz parafii w Szyszkach ks. Bogdan Adamowicz, ks. Włodzimierz Maruszewski z sąsiedniego Sońska oraz o. Mieczysław Sołowiej, który w czasie mszy wygłosił okolicznościowe kazanie.

Po mszy uczestnicy udali się pod ścianę kościoła, by złożyć kwiaty i zapalić znicze pod tablicą upamiętniającą żołnierzy z oddziałów „Roja”.

Główne uroczystości odbyły się przy pomniku w miejscu śmierci Bohaterów Mazowsza. Prezes Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy NSZ Lesław Gierczuk przybliżył historię i postaci ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” i chor. Bronisława Gniazdowskiego ps. „Mazur”. Głos zabrał również bratanek ppor. „Roja” − Marek Dziemieszkiewicz. Po modlitwie poprowadzonej przez o. Mieczysława Sołowieja nastąpiła ceremonia złożenia kwiatów i zapalenia zniczy.

W uroczystościach wzięli udział żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z dowódcą płk. Mieczysławem Gurgielewiczem na czele, którzy oddali hołd patronowi Brygady ppor. Mieczysławowi Dziemieszkiewiczowi ps. „Rój”, a także członkowie rodzin żołnierzy i współpracowników „Roja” oraz przedstawiciele organizacji patriotycznych: Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, Wolscy Patrioci, Staż Narodowa. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wystawił dwa poczty sztandarowe.

Uroczystości zorganizował Okręg Mazowsze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.