Uroczystości 75. rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej NSZ – relacja

Inicjatywy ZŻNSZ

W dniu 11 sierpnia 2019 r. w Warszawie odbyły się uroczystości 75. rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Uroczystości zorganizował Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przy współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Uroczystości zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy „W Stulecie Odzyskania Niepodległości”.

Uroczystości rozpoczęły się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, gdzie została odprawiona uroczysta msza św. za dusze zmarłych i żyjących żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz członków Związku Żołnierzy NSZ. Po zakończeniu mszy została odmówiona Modlitwa Narodowych Sił Zbrojnych. W liturgii brał udział poczet sztandarowy Wojska Polskiego oraz poczty sztandarowe Zarządu Głównego, Okręgów i Kół Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z całej Polski.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na plac przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie nastąpił dalszy ciąg uroczystości, który rozpoczął się odśpiewaniem hymnu narodowego. Po zmianie posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza, Szef UdSKiOR Jan Kasprzyk odznaczył trzech weteranów Brygady Świętokrzyskiej NSZ Medalem „Pro Bono Poloniae”: mjr. Stanisława Turskiego ps. „Czarnocki”, mjr. Bohdana Eubicha ps. „Matros”, por. Henryka Atemborskiego ps. „Pancerny” oraz wręczył akt powołania do składu Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dla mjr. Marii Kowalewskiej ps. „Myszka”.

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska odczytała list skierowany do uczestników uroczystości przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz dr Jarosław Szarek prezes Instytutu Pamięci Narodowej wygłosili okolicznościowe przemówienia. W uroczystości przy GNŻ udział wzięli: reprezentujący premiera Mateusza Morawieckiego Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, posłowie Andrzej Melak i Robert Winnicki, senator prof. Jan Żaryn, przedstawiciele Wojska Polskiego i służb mundurowych, weterani NSZ i rodziny żołnierzy NSZ, przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz opozycji antykomunistycznej.

Po przemówieniach delegacje władz państwowych, samorządowych, organizacji kombatanckich i społecznych złożyli wieńce i kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Uroczystości uświetniła Kompania Honorowa oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Uroczystości przy GNŻ zakończyły się odegraniem „Śpij Kolego”.

Następna część uroczystości odbyła się w Sali Konferencyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej. Okolicznościowe przemówienia wygłosił Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk oraz prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Karol Wołek. Kombatanci podziemia narodowego zostali uhonorowani Medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”. Podczas uroczystości za badania naukowe dotyczące polskiego podziemia narodowego zostali odznaczeni Medalami „Pro Bono Poloniae”: dr Kazimierz Krajewski, dr Wojciech Muszyński, dr Rafał Sierchuła i historyk Leszek Żebrowski.

Po odznaczeniach przyznanych przez UdsKiOR odbyła się ceremonia wyróżnienia Krzyżem Zasługi Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ministra Jana Józefa Kasprzyka za wybitne zasługi w celu upamiętniania tradycji i ideałów NSZ. Następnie Medalem z okazji 75-lecia powstania Narodowych Sił Zbrojnych zostały odznaczone osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się, propagując tradycje i ideały NSZ. W imieniu Związku Żołnierzy NSZ odznaczał prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek w asyście kombatanta Brygady Świętokrzyskiej NSZ mjr. Stanisława Turskiego ps. „Czarnocki”. Na zakończenie tej części uroczystości wszyscy zebrani odmówili Modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych.

Po przerwie odbył się koncert barda Tadeusza Sikory ku czci Narodowych Sił Zbrojnych, a następnie prelekcję dotyczącą historii Brygady Świętokrzyskiej NSZ wygłosił historyk Leszek Żebrowski. W uroczystości wziął udział wnuk dowódcy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, który specjalnie na tę uroczystość przyjechał z Nowego Yorku. W uroczystościach wzięli udział kombatanci, członkowie i sympatycy Związku Żołnierzy NSZ z całej Polski.