uroczystosc siedlce nsz

Uroczystości 78. rocznicy uwolnienia oficerów NSZ z więzienia w Siedlcach

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W dniu 12 marca 2022 roku w Siedlcach odbędą się uroczystości 78. rocznicy uwolnienia przez żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, pod dowództwem sierż. pchor. Stefana Kosobudzkiego ps. „Sęk”, oficerów sztabu XII Podlaskiego Okręgu NSZ z niemieckiego więzienia w Siedlcach.

uroczystosci rocznicowe w SiedlcachOrganizatorzy:

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Krajowa Sekcja Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”

Wschodnia Izba Gospodarcza

Plan uroczystości: 

12.00 – Msza święta w Katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach.

13.00 – Przemarsz z orkiestrą wojskową uczestników uroczystości pod tablicę pamiątkową.

13.20 – Uroczystość przy tablicy pamiątkowej na murze Zakładu Karnego w Siedlcach ufundowanej przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
• odśpiewanie hymnu narodowego,
• okolicznościowe przemówienia,
• Apel Pamięci,
• ceremonia złożenia wieńców pod tablicą.

14.25 – Koncert Martyny Strus.

siedlce zaproszenie