VI Sztafeta Pamięci Elbląg–Muzeum Stutthof

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W czasie gdy władze niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück uniemożliwiły delegacji Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Okręgu Szczecin złożenie biało-czerwonych wiązanek ku czci pomordowanych w obozie Polek, w tym tych należących do NSZ jak Pani kpt. Wanda Woś-Lorenc (sanitariuszka w czasie powstania warszawskiego), nasi koledzy z Okręgu Pomorskiego ZŻNSZ uczcili pomordowanych w niemieckim obozie KL Stutthof.

Obóz w Sztutowie założyli Niemcy w dniu 2 września 1939 roku jako pierwszy niemiecki obóz zagłady na obecnych ziemiach polskich. Działał prawie sześć lat i przeszło przez niego 110 tysięcy osób z 28 krajów. 65 tysięcy więźniów zginęło w masowych egzekucjach, z głodu, chorób i nieludzkich warunków. 9 maja do obozu wkroczyli żołnierze 48. Armii 3. Frontu Białoruskiego i w tym dniu odbywają się rocznicowe uroczystości wyzwolenia więźniów z niemieckiej niewoli. Muzeum Stutthof na terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego zostało utworzone staraniem byłych więźniów KL Stutthof na mocy uchwały Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 12 marca 1962 roku.

W tym roku staraniem członków Stowarzyszenia Elbląscy Patrioci i Związku Żołnierzy NSZ w dniu 6 maja odbyła się VI Sztafeta Pamięci Elbląg–Muzeum Stutthof. Jak co roku na 35-kilometrową trasę z Elbląga do pomnika Stutthof wyruszyła rowerowo-biegowa sztafeta. Po dotarciu na miejsce uczestnicy zajęli się porządkowaniem terenu obozu i otoczenia Pomnika Walk i Męczeństwa przed przydającą 9 maja uroczystością. W tym roku w sztafecie i akcji porządkowej wzięło udział 35 patriotów z Pomorza, Kaszub i Warmii.

Była to jedna z inicjatyw ujętych w kalendarium Środowiska Patriotycznego Polski Północnej, w którym współpracują Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Okręg Pomorski, Młodzież Wszechpolska – Okręg Pomorski, dziennikarka Grażyna Wosińska, Andrzej Żak – „Wilk Morski”, ojciec Piotr Twardecki, 97. Elbląska Męska Drużyna Starszoharcerska „Chetan”, Państwo Łucja i Andrzej Stryjewscy (syn sierż. Wiktora Stryjewskiego ps. „Cacko”), artysta muzyczny Dawid Klehu Szwedko, Andrzej Skrobun (bratanek Żołnierza Wyklętego z oddziału kpt. Władysława Łukasiuka ps. „Młot”), Krzysztof Dzięcioł z synami oraz wielu wolontariuszy.

W niemieckim obozie koncentracyjnym KL Stutthof zginął dziadek Pana Andrzeja Stryjewskiego, który jest stałym uczestnikiem akcji organizowanych przez Okręg Pomorski Związku Żołnierzy NSZ i Elbląskich Patriotów.