Uroczystości I rocznicy śmierci płk. Andrzeja Kiszki

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na Uroczystości I rocznicy śmierci płk. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb” wraz z odsłonięciem nagrobka.

Pułkownik Andrzej Kiszka ps. „Dąb” był żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Żołnierz Wyklęty, jeden z najdłużej ukrywających się z bronią w ręku przed okupantem komunistycznym. Został wyciągnięty prze UB z podziemnego bunkra na Lubelszczyźnie w roku 1961 r. Następnie przez wiele lat przebywał w komunistycznych więzieniach. Pan Pułkownik walczył nieprzerwanie z niemieckim i sowieckim okupantem o niepodległą Polskę. Był wieloletnim członkiem i członkiem honorowym Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.

Uroczystość rozpocznie się w niedzielę 17 czerwca 2018 r. Mszą św. o godz. 11.30, w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Rogowie (woj. zachodniopomorskie).


O godz. 12:30 odbędzie się poświęcenie pomnika nagrobnego oraz modlitwa w intencji płk. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb” na cmentarzu w Rogowie.


O godz. 13:30 na boisku sportowym w Siennie Dolnym, a więc w miejscu wieloletniego zamieszkania naszego Bohatera, zorganizowane będzie spotkanie wspomnieniowe wraz z poczęstunkiem.

Organizatorami uroczystości są Okręg Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego oraz przyjaciele z Nowogardu i Sienna Dolnego. Pomnik nagrobny został sfinansowany ze zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego z Lublina.

Andrzej Kiszka ps. „Dąb” – Żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej w oddziale Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”. Następnie żołnierz w oddziale Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”, a po jego śmierci w oddziale NZW Adama Kuszy „Garbatego”. Ukrywał się przed okupantem sowieckim do 31 grudnia 1961 r., kiedy został aresztowany w swoim podziemnym bunkrze w lesie. Skazany na dożywotne więzienie, zamienione następnie na 15 lat. Wyrok odbywał m.in. w Strzelcach Opolskich i Potulicach. Zwolniony warunkowo z więzienia w sierpniu 1971 r.

Był jednym z najdłużej ukrywających się żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Płk. Andrzej Kiszka jest wzorem wytrwałości w walce o wolność i suwerenność Polski, wzorem cnót wojskowych i obywatelskich. Przez całe życie był wierny złożonej przysiędze i nigdy nie zboczył z drogi służby dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Władze III Rzeczypospolitej uhonorowały Andrzeja Kiszkę: Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem Armii Krajowej. Prezydent Lech Kaczyński 1 sierpnia 2007 r. odznaczył Kiszkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.