Janina Przysiężniak ps. „Jaga”.

76. rocznica śmierci Janiny Przysiężniak

Aktualności

W dniu 30 marca 1945 roku została zamordowana Janina Przysiężniak ps. „Jaga”.

Janina Przysiężniak z domu Oleszkiewicz urodziła się w Kuryłówce w 1922 roku. Podczas II wojny światowej była łączniczką i sanitariuszką w oddziałach Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Krajowej (NOW-AK) dowodzonych przez mjr. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan”. Prywatnie, od stycznia 1944 roku, była żoną mjr. Franciszka Przysiężniaka.

„Jaga” została aresztowana 30 marca 1945 roku przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa na polecenie Szefa Urzędu Bezpieczeństwa w Nisku Stanisława Supruniuka. Pomimo faktu, iż była w siódmym miesiącu ciąży, poddano ją ciężkim torturom. Następnie pozornie zwolniono ją, ale gdy wyszła z samochodu − serią z pistoletu maszynowego zastrzelił ją funkcjonariusz UB Machaj z Niska. Zmarła razem ze swym nienarodzonym dzieckiem. Miała 23 lata. Trzy miesiące później podziemie niepodległościowe zlikwidowało ubeka Machaja.

Na nagrobku Janiny Przysiężniak wyryto napis informujący, że zginęła tragicznie. Za komuny jakaś nieznana ręka co rok dopisywała frazę: „Zamordowana przez UB”.

Na fotografii Janina Przysiężniak piąta od lewej.