VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – Relacja

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W dniu 8 kwietnia 2019 roku odbyło się uroczyste podsumowanie VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego przy współpracy ze Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Do Lublina z całej Polski przyjechało blisko 60 laureatów, którym wręczono dyplomy i nagrody.

Podczas uroczystości został odczytany list Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowany do uczestników i organizatorów Konkursu. Przemawiał Karol Wołek – Prezes Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, Pani Ewa Waszkiewicz z Narodowego Banku Polskiego Oddział w Lublinie, kpt. Piotr Sękowski – Kanclerz Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz Zdzisław Niedbała – przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka. W trakcie uroczystości została zaprezentowana wystawa prac plastycznych oraz zostały wyświetlone filmy autorstwa laureatów Konkursu

Zgrupowanie laureatów VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, Lublin 7 kwietnia 2019 r.

Dzień przed uroczystym podsumowaniem VIII edycji Ogólnopolskiego „Konkursu Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” odbyło się zgrupowanie laureatów Konkursu. Laureaci i wyróżnieni wraz z opiekunami przeszli z przewodnikiem po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie. W takcie przejścia szlakiem mieli okazję zapoznać się z historią Lublina i Polski z pierwszych lat okupacji sowieckiej ziem polskich po zakończeniu II wojny światowej.

Następnie uczestnicy wzięli udział w objeździe autokarami po miejscach pamięci Żołnierzy Wyklętych na Lubelszczyźnie. W jego trakcie uczestnicy odwiedzili w Piaskach pomnik oraz grób ostatniego Żołnierza Wyklętego, który zginął w walce z okupantem sowieckim w 1963 r., sierżanta Józefa Franczaka ps. „Laluś”. Kolejnym odwiedzonym miejscem był komunistyczny obóz koncentracyjny w Krzesimowie niedaleko Lublina, jeden z czterech w Polsce centralnych obozów MBP, w którym przetrzymywano około 2000 żołnierzy i członków polskiego podziemia niepodległościowego. Obóz znajdował się na terenie byłego folwarku. Więźniów trzymano w chlewach, a komunistyczna komendantura obozu mieściła się w pałacu. Szacuje się, że spośród 2000 więźniów, którzy byli przetrzymywani w tym obozie, 1500 zostało zamordowanych, a ich szczątki zostały ukryte w „Dolinie Krzyży”, która znajduje się tuż za byłym sowieckim obozem koncentracyjnym w Krzesimowie.

Ostatnim odwiedzonym w czasie objazdu miejscem pamięci był sowiecki obóz koncentracyjny Informacji Wojskowej w miejscowości Skrobów-Kolonia na północ od Lublina. W obozie przetrzymywano żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, którym udowodniono, że wcześniej walczyli o niepodległość Polski w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego i za to byli aresztowani przez komunistów i osadzeni w obozie w Skrobowie. Z obozu w dniu 27.03.1945 r. miała miejsce ucieczka 48 więźniów, którzy następnie kontynuowali walkę z okupantem sowieckim w oddziale mjr. Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”. Pozostali więźniowie zostali wywiezieni na wschód do sowieckich obozów koncentracyjnych, skąd niewielu powróciło. Większość została zamęczona.

Wieczorem uczestnicy zgrupowania wzięli udział w wykładzie oraz prezentacji umundurowania i uzbrojenia Żołnierzy Wyklętych, która została przeprowadzona przez przedstawiciela Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Grenadiere”. Każdy z uczestników mógł obejrzeć i przymierzyć zaprezentowany sprzęt.

Zgrupowanie laureatów i uroczyste podsumowanie VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” zostało dofinansowanie ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.