W hołdzie Narodowym Siłom Zbrojnym

Wydawnictwa

“W hołdzie Narodowym Siłom Zbrojnym” to projekt stworzony przez młode osoby o poglądach patriotycznych.

Jest to wyraz fascynacji historią tego zgrupowania i szacunku dla Żołnierzy Wyklętych, którzy w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych walczyli przeciwko dwóm najbardziej krwawym w historii socjalistycznym totalitaryzmom: komunizmowi i niemieckiemu nazizmowi. Walka ta jest jedną z najbardziej dramatycznych kart w dziejach Polski.

Dramat żołnierzy NSZ rozgrywał się najpierw w czasie konspiracji, partyzanckich walk, następnie podczas ubeckich tortur i niesprawiedliwych procesów przed sądami „Polski Ludowej”, aż wreszcie w walce o pamięć. Celem komunistycznej propagandy było stworzenie czarnej legendy NSZ, a w nawet wymazanie ze zbiorowej pamięci samego faktu istnienia Żołnierzy Wyklętych.

Książka ta jest zbiorem utworów literackich różnych gatunków. Wyraża wdzięczność za ofiarę, jaką żołnierze NSZ złożyli na ołtarzu Ojczyzny.

Spis treści:

WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I. SŁOWO O DZIEJACH NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH . . . . . . . . . . . . . . 5
Adam T. Witczak, Narodowe Siły Zbrojne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Michał Melon, Wywiad z Leszkiem Żebrowskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Słowo od Honorowego Prezesa ZŻ NSZ dra Bohdana Szuckiego PS „Artur” . 19

II. ŚWIADKOWIE – MÓWIĄ ŻOŁNIERZE NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
Przemówienie wygłoszone przez prezesa Okręgu ZŻ NSZ w Lublinie
Stanisława Pupka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wywiad z Zenonem Markiewiczem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Wspomnienia Jana Posiadłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Wspomnienia Stanisława Turskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Wywiad ze Stanisławem Turskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wywiad z Waldemarem Szostkiewiczem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Wspomnienia Władysława Dłużniewskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Wywiad z Władysławem Dłużniewskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Marian Broda, Tragiczne rocznice są bolesne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

III. NARODOWYM SIŁOM ZBROJNYM – LITERACKI HOŁD MŁODYCH 57
Anna Holocher, Drogi Żołnierzu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Wyklętym, którzy polegli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Maciej Grochowiec *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Witold Stefanowicz, Żołnierze wyklęci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Witold Stefanowicz, Temu, który odchodzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Przemysław Holocher, Pieśń i Krzyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Przemysław Holocher, Moje podziękowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Paulina Lipińska, Leśna opowieść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Michał Jurek, Narodowe Siły Zbrojne moimi oczami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Karolina Tyrała-Kalus, Niezłomny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Karolina Tyrała-Kalus, Bajka o żołnierzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Adam Seweryn, Sztafeta pokoleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Adam T. Witczak, Kadry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

IV. SPIS MIEJSC PAMIĘCI O NARODOWYCH SIŁACH ZBROJNYCH . . . . 99
Posłowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127