Relacja z XXVI Pielgrzymki ZŻNSZ do sanktuarium w Kałkowie-Godowie

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W dniu 28 czerwca 2020 r. odbyła się XXVI pielgrzymka Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie. Po raz kolejny spotkaliśmy się w Kałkowie-Godowie by pomodlić się w intencji żołnierzy NSZ w sanktuarium i znajdującej się nieopodal pierwszej kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych. Z pocztami sztandarowymi przyjechali przedstawiciele prawie wszystkich okręgów z całej Polski oraz kombatant NSZ mjr Bogdan Eubich ps. „Matros”. Nie zawiedli również sympatycy i zaprzyjaźnione organizacje.

Podczas uroczystej mszy św., odprawionej w intencji żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, modliliśmy się w sposób szczególny za, obchodzącego właśnie wczoraj setne urodziny, kpt. Bolesława Chmielowca oraz za por. Franciszka Przeździeckiego, który dwa dni wcześniej skończył 90 lat.

Po mszy udaliśmy się do krypty pod kościołem, by oddać hołd, złożyć kwiaty i pomodlić się za niedawno zmarłego ks. inf. Czesława Walę kustosza sanktuarium w Kałkowie-Godowie.

Dalsza część uroczystości odbyła się przy Golgocie − martyrologium narodu polskiego. Tutaj została odsłonięta tablica poświęcona kapelanowi podziemia narodowego ks. Janowi Szczepańskiemu, torturowanemu i bestialsko zamordowanemu przez UB. W kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych odmówiliśmy Modlitwę żołnierzy NSZ.
Ostatnim punktem uroczystości było przemówienie prezesa Związku Żołnierzy NSZ Karola Wołka i wręczenie odznaczeń oraz imiennych ryngrafów członkom Związku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszych wczorajszych uroczystości.