XXVI Pielgrzymka ZŻNSZ do sanktuarium w Kałkowie-Godowie

Inicjatywy ZŻNSZ

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Pielgrzymce Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych do sanktuarium w Kałkowie-Godowie, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2020 r. Uroczysta msza św. rozpocznie się o godz. 12.00. O godzinie 10.00 zapraszamy na spotkanie z kombatantami w Auli Jana Pawła II. Organizatorem pielgrzymki jest Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Tradycję corocznych pielgrzymek do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej zapoczątkowali weterani NSZ i ich rodziny. Co roku w pielgrzymkach uczestniczy coraz liczniejsze grono ludzi odwołujących się do ideałów i tradycji Narodowych Sił Zbrojnych − podziemnego Wojska Polskiego, z którego każdy Polak ma prawo być dumny.

Program XXVI Pielgrzymki Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Kałków-Godów 28.06.2020 (niedziela)

− 10.00−11.30 − spotkanie z kombatantami w Auli Jana Pawła II.

− 12.00 − msza św. w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej.

− 13.00 −  przejście do kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych w Golgocie.

Organizator zabrania używania w trakcie pielgrzymki symboliki partyjnej, symboli internacjonalistycznych, własnego nagłośnienia i wznoszenia okrzyków niezaakceptowanych przez organizatora. Na terenie sanktuarium ubiór i zachowanie uczestników pielgrzymki muszą być dostosowane do uroczystości religijno-patriotycznej. Osoby niestosujące się do zaleceń Związku Żołnierzy NSZ będą wypraszane z naszej pielgrzymki.

Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej, Kałków-Godów 84a, 27-225 Pawłów k. Starachowic, woj. świętokrzyskie.