Ukazała się „Prasa Narodowej Demokracji. Publicyści.” Tom. 3

Wydawnictwa

Ukazał się trzeci tom publikacji „Prasa Narodowej Demokracji” realizowanego w ramach projektu badawczego Wydziału Politologii UMCS.

Tym razem tematem publikacji są publicyści tego nurtu ideowego. Przywołano w niej główne postacie występujące w ruchu narodowym, ale w tle jest i sam ruch, jego struktury i oblicze ideowe. Szczególną uwagę zwracamy na artykuły dra Mirosława Orłowskiego poświęcone ks. Janowi Stępniowi oraz Tadeuszowi „Prus” Macińskiemu.

 

Spis treści:

Wprowadzenie (Ewa Maj)

Włodzimierz Mich: Publicystyka Jana Steckiego przed wyborami do I Dumy Państwowej

Lech Zdybel: Władysław Jabłonowski wobec idei narodowej literatury „z tezą” – wczesna publicystyka krytycznoliteracka (okres „Głosu” i „Przeglądu Narodowego”)

Marian Mroczko: Publicystyka i działalność Stanisława Kozickiego na rzecz odbudowy państwa polskiego do 1919 roku

Aneta Dawidowicz: Zygmunt Wasilewski (1865-1948). Publicysta, dziennikarz, organizator systemu prasowego Narodowej Demokracji

Arkadiusz Meller: Grzegorz Radomski: Publicysta jednej kwestii. Problematyka samorządowa w wypowiedziach Medarda Kozłowskiego (1886-1945)

Marek Białokur: Joachim Bartoszewicz jako redaktor i publicysta. Szkic do portretu działacza Narodowej Demokracji

Ewa Maj: Karol Wierczak kronikarz życia prowincji polskiej: na podstawie cyklu publicystycznego w tygodniku „Zorza”

Rafał Łętocha: Karol Ludwik Koniński jako publicysta prasy narodowej

Jarosław Tomasiewicz: „Postępowy antysemita”. Publicystyka Adama Niemojewskiego na łamach „Myśli Niepodległej” (1921-1931)

Małgorzata Dajnowicz: Stosunki zewnętrzne i polityka wewnętrzna państwa polskiego w opiniach wybranych publicystów „Gazety Warszawskiej”

Mirosław Orłowski: Ksiądz Jan Stępień, szef Centralnego Wydziału Propagandy Stronnictwa Narodowego 1942-1945

Mirosław Orłowski: Tadeusz „Prus” Maciński – autor broszur programowych Stronnictwa Narodowego. Omówienie głównych tytułów konspiracyjnych

Tomasz Sikorski: O nowe oblicze ruchu narodowego. Aktywność polityczna i publicystyczna Wiesława Chrzanowskiego (wrzesień 1939-sierpień 1944)

Konrad Jajecznik: Od entuzjasty do kontestatora myśli nacjonalistycznej. Sylwetka publicystyczna Mirosława Szczepana Żochowskiego (1937-2010)

Rafał Dobrowolski: Publicyści Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego (2001-2006): Krzysztof Szlec, Piotr Mazur, Maciej Szepietowski

 

Bartosz Smolik: Publicystyka ideowo-polityczna Adama Gmurczyka na łamach prasy i publikacji narodowo-radykalnych

 

Prasa Narodowej Demokracji Tom 3. Publicyści, red. Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Lublin: wyd. UMCS, 2012, s. 344.