Gaertig Wanda

Życiorysy

Wanda Gaertig – ur. 20.09.1908 r. w Starołęce w Wielkopolsce, córka Kazimierza i Heleny z Osuszkiewiczów.

Ukończyła Gimnazjum ss. Urszulanek i Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Poznaniu. Do 1940 r. pracowała jako laborantka w firmie elektrycznej prowadzonej przez jej ojca w Poznaniu. W lutym 1940 r. wraz z rodziną została przez Niemców wysiedlona do obozu w Głownie, a miesiąc później przewieziona transportem do Mielca. Tutaj w lutym 1942 r. wstąpiła do NOW. Wkrótce po zaprzysiężeniu została powiatową komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet (NOWK). Na początku grudnia 1944 r. została aresztowana przez NKWD i umieszczona w areszcie PUBP w Mielcu. Zwolniona w lutym 1945 r. – wraz z rodziną wyjechała w Poznańskie. Mieszkała najpierw w Swarzędzu, a potem w Gruszczynie, gdzie zmarła 22.01.1998 r.

Źródła:

Biogram W. Gaertig, [w:] Mielec. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 3, Mielec 1994, s. 676-677;
J. Rokicki, Blaski i cienie bohaterskiego pięciolecia, Niemcy Zachodnie, 1949, s. 52.

Krzysztof Kaczmarski