Fechter Wiktoria

Życiorysy

Wiktoria Fechter – ur. w 1904 r. w Jarosławiu, córka dyrektora szpitala powiatowego, absolwentka Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Do wybuchu wojny pracowała jako nauczycielka – najpierw w Przemyślu, potem w Jarosławiu w Szkole Podstawowej im. św. Kingi. W czasie okupacji podjęła pracę na poczcie, a następnie w szpitalu wojskowym w Jarosławiu, uczestnicząc jednocześnie w tajnym nauczaniu. Członkini Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet (NOWK) i Polskiego Komitetu Opieki, zaangażowana szczególnie w niesienie pomocy jeńcom i więźniom. Aresztowana przez NKWD we wrześniu 1944 r. i wywieziona do łagru w Stalinogorsku. 21.10.1948 r. – wkrótce po powrocie z łagru, załamana psychicznie – popełniła samobójstwo.

Źródła:

J. Ekess, Z lat okupacji w Jarosławiu, „Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia”, t. VI, 1966;
Słownik biograficzny nauczycieli w Małopolsce w latach II wojny światowej, Kraków 1995, s. 136;
D. Garbacz, A. Zagórski, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 185;
Z. K. Wójcik, A. Zagórski, Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 107.

Krzysztof Kaczmarski