wiersze i pieśni Narodowe Siły Zbrojne

Zbigniew Kraszewski: Piosenka żołnierska

wiersze i pieśni

Piosenka żołnierska

1. Karabin w garści i bagnet z boku
Junacka mina i mocny krok!
Idziemy naprzód z radością w oku,
Bo Wolność nam rozjaśnia wzrok!
Hejże, ha!
Huczy śpiew!
W żyłach gra
Młodzieńcza krew!

2. Powstańczy płomień ogarnął kraje!
Masz mauzer w ręku, więc wroga pierz!
Brak ci armaty? Wierutne baje!
Mauzerem w łeb! – Armatę bierz!
Hejże, ha!…

3. Orkiestrę w marszu masz z własnych kiszek
I buty świetne, choć bosy ślad!
Lecz pod tym butem legł dziś opryszek
I zdycha już germański gad!
Hejże, ha!…

4. Przez lasy ciemne i jasne pola
Tyralierkami lub rojem marsz!
Poległych tuli rodzinna rola,
A w niebie Bóg udziela szarż!
Hejże, ha!…

5. Krew jest czerwona jak polne maki.
Na krwi wyrośnie łan złotych zbóż!
Więc naprzód, w tany! na bój, chłopaki!
Już zmyka wróg, nikczemny tchórz!
Hejże, ha!…

Piosenka napisana w Wólce Pęcherskiej 3.11.1942 r. Przedruk [z:] Biskup Zbigniew Józef Kraszewski, Wśród przygód dwudziestego wieku, t. 1, Warszawa 1995, s. 110.