Zakrzewski Zbigniew Stanisław ps. „Patent”, „Palant”

Życiorysy

Zbigniew Stanisław Zakrzewski, ps. „Patent”, „Palant” – żołnierz NSZ, PAS, ur. 23.04.1927 we Lwowie, zm. 15.08.2012 w Zabrzu.

Zbigniew Zakrzewski urodził się 23 kwietnia 1927 we Lwowie jako syn kolejarza Jana i Magdaleny z domu Harasimowicz. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1942 został skierowany przymusowo do pracy przez Urząd Zatrudnienia do fabryki baterii do lamp we Lwowie. W roku 1943 został zwerbowany przez kolegów do organizacji podziemnej AK we Lwowie kierowanej przez dowódcę Emila Kłeczko.

W roku 1944 z powodu przyłączenia miasta Lwowa do Związku Radzieckiego nastąpiły liczne aresztowania członków AK. Dowódca Emil Kłeczek został aresztowany w 1944 r. i wywieziony do Związku Radzieckiego.  Ratując się ucieczką przed aresztowaniem w dniu 25.11.1944 r. Zbigniew Zakrzewski zgłosił się do Ludowego Wojska Polskiego. Został przetransportowany z Lwowa do Lublina do punktu zbiorczego, który znajdował się w dawnym obozie na Majdanku. Następnie został skierowany w dniu 7.12.1944 do jednostki wojskowej w Lublinie.

W marcu 1945 nawiązał kontakt z organizacją podziemną NSZ. Przydzielony został przez szefa Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS) pseudonim „Rosa” do grupy dywersyjnej, działającej na terenie Lublina i Krakowa pod dowództwem por. Jarosława Olejnickiego ps. „Jar”. W dniu 7.07.1945 r. w Krakowie został aresztowany wraz z kolegami podczas akcji przez Służbę Bezpieczeństwa i osadzony w więzieniu św. Michała, a następnie na Montelupich w Krakowie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 26.09.1945 został skazany na 5 lat pozbawienia wolności i przewieziony do więzienia karnego we Wronkach. Po ogłoszeniu amnestii został zwolniony 7.07.1947 r. Po przyjeździe do rodziny w Bytomiu w roku 1947 podjął pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Katowicach jako motorniczy. Po ukończeniu szkoły średniej i studium policealnego pracował jako specjalista ds. wypadków drogowych .

Członek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Górnośląskiego, członek Związku Więźniów Politycznych okresu Stalinowskiego w Katowicach. W Okręgu Górnośląskim Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych pełnił funkcję Sekretarza i Skarbnika.

Odznaczenia: Odznaka Weterana Walk o Niepodległość.
Ostatni stopień wojskowy w konspiracji: kapral (obecnie porucznik).

Pogrzeb Zbigniewa Zakrzewskiego ps. „Patent”, „Palant” odbył się w kaplicy obok Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu na ul. Jordana w dniu 18.08.2012.

Źródło: Dokumenty Okręgu Górnośląskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych