Rozwadowska-Jordan Janina ps. „Janina”, „Janeczka”

Życiorysy

Rozwadowska-Jordan Janina ps. „Janina”, „Janeczka” – żołnierz NSZ, sanitariuszka, ppor.

Zamarła 27.07.2012 r. w wieku 88 lat. Służbę rozpoczęła wiosną 1944 w NSZ. Podczas powstania warszawskiego sanitariuszka Legii Akademickiej, jednocześnie służyła w szpitalu przy ul. Długiej. Po kapitulacji Warszawy w obozie jenieckim. Po wyzwoleniu obozu jenieckiego zamieszkała w Anglii, a następnie w USA. Do Polski powróciła na stałe w latach dziewięćdziesiątych.

Pochowana 03.08.2012 na Cmentarzu na Powązkach Wojskowych w Pomniku-Grobowcu Żołnierzy NSZ.