Mjr Lucjan Deniziak ps. „Orzeł”.

Zmarł mjr Lucjan Deniziak ps. „Orzeł”

Aktualności

Dnia 22 listopada 2020 r. o godzinie 21.15 na Wieczną Wartę odszedł mjr Lucjan Deniziak ps. „Orzeł” ‒ żołnierz 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, a następnie 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Był ostatnim żyjącym podkomendnym kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury”.

Lucjan Deniziak był wierny ideałom i wartościom najwyższym, dla niego dewiza „Bóg, Honor, Ojczyzna” to nie były puste słowa, tylko życiowy drogowskaz.

Major „Orzeł” był żołnierzem oddziału sierż. Ryszarda Sosnowskiego ps. „Wydra” w 3. Wileńskiej Brygadzie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, brał udział w krwawej bitwie z Armią Czerwoną pod Gajrowskimi w dniu 16 lutego 1946 roku.

W grudniu 1946 r. został aresztowany, był bity i torturowany, podczas rewizji zbiegł, ale został postrzelony. Jedna z kul tkwiła w nodze aż do śmierci majora. Po raz drugi został aresztowany we wrześniu 1947 r. Pełnił wówczas rolę kuriera, przenosząc tajną pocztę. Po brutalnym przesłuchaniu Wojskowy Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim w dniu 21 października 1947 r. skazał go na 8 lat więzienia i utratę praw. Karę odbywał w Białymstoku i Płocku. Na wolność wyszedł 16 stycznia 1953 r.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Medalem „Pro Bono Poloniae”. Na stopień majora został mianowany w 2020 r. Był wieloletnim członkiem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Mjr Lucjan Deniziak ps. „Orzeł” zmarł w wieku 94 lat w Lidzbarku Warmińskim.

Cześć Jego Pamięci!