Por. Marian Bednarski, ps. Beniek

Zmarł por. Marian Bednarski ps. „Beniek”

Aktualności Wspomnienia

W Pińczowie 15 listopada 2021 roku przeżywszy 98 lat zmarł por. Marian Bednarski ps. „Beniek” – jeden z ostatnich żyjących weteranów Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, wieloletni przewodniczący Koła w Pińczowie Związku Żołnierzy NSZ.

Urodził się 9 kwietnia 1923 roku w Pińczowie. Podczas okupacji niemieckiej był żołnierzem miejscowej placówki Narodowych Sił Zbrojnych. Od marca 1944 roku służył w oddziale zbrojnym podziemia narodowego sierż. Kazimierza Nowaka ps. „Łoś”. W lipcu 1944 roku uczestniczył w akcji uwalniania zakładników w Czarnocinie, a w sierpniu 1944 roku wziął udział w zasadzce na samochody niemieckie w Klemencicach. Od sierpnia do grudnia 1944 roku służył w 2. Kompanii 204. Pułku Piechoty Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Podczas postoju w Giebułtowie w grudniu 1944 roku na własną prośbę został zwolniony ze służby.

W 1990 roku por. Marian Bednarski ps. „Beniek” wspólnie z por. Włodzimierzem Kołaczkiewiczem ps. „Zawisza” zakładali struktury Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na terenie powiatu pińczowskiego. Od założenia w dniu 28 grudnia 1990 roku w Pińczowie Koła nr 1 Związku Żołnierzy NSZ pełnił w nim funkcję sekretarza. W kwietniu 1995 roku został przewodniczącym Koła. Dzięki jego determinacji w tym samym roku odsłonięto w kościele Nawiedzenia NMP w Pińczowie tablicę upamiętniającą żołnierzy NSZ. Za zasługi na rzecz niepodległości Ojczyzny został uhonorowany Krzyżem Partyzanckim oraz Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego.