Kalendarium 16 listopada

kalendarium listopad

Kalendarium: 16 listopada

1921

W Chomentowie, powiat łomżyński, urodził się por. Henryk Jastrzębski ps. „Zbych”, „Bohun”, „Wyrwa”, żołnierz Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, od lata 1945 roku szef Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Powiatu Łomża kryptonim „Podhale” NZW.

1939

W Poznaniu działacze Stronnictwa Narodowego powołali Narodową Organizację Bojową (NOB), która działała na terenie polskich Ziem Zachodnich wcielonych dekretem Adolfa Hitlera do III Rzeszy Niemieckiej.

1944

W okolicach miejscowości Huta Drewniana i Bogusławów, powiat radomszczański, patrol aprowizacyjny Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych z Kompanii ppor. Stanisława Grabdy ps. „Bem” stoczył walkę z niemieckim plutonem haubic. Zdobyto działo wraz z amunicją.