78. rocznica niemieckiego ludobójstwa w Borowie

Aktualności

W dniu 2 lutego 2022 roku, w 78. rocznicę niemieckiego ludobójstwa popełnionego na mieszkańcach lubelskich wsi: Borów, Szczecyn, Wólka Szczecka, Łążek Zaklikowski, Łążek Chwałowski i Karasiówka, członkowie Okręgu Pomorskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych uczcili pamięć ofiar tych tragicznych wydarzeń.

2 i 3 lutego 1944 roku niemieckie oddziały SS, Wehrmachtu i Żandarmerii oraz Ukraińcy z 14. Dywizji Grenadierów SS dokonały na terenie powiatu kraśnickiego krwawej masakry, w której zginęło ponad 1000 mieszkańców wsi. W okresie okupacji była to największa niemiecka akcja eksterminacyjna względem polskiej ludności wiejskiej. Niemcy wymordowali Polaków w tych konkretnych wsiach, bo ich mieszkańcy wspierali żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego z Narodowych Sił Zbrojnych.

Obchody rocznicy masowego mordu na Polakach rozpoczęły się o godzinie 17.00 mszą świętą w intencji ofiar w kościele Matki Bożej Królowej Różańca Świętego na gdańskim Przymorzu. Po mszy złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod tablicą upamiętniającą żołnierzy NSZ. Kolejnym puntem obchodów był wykład „Ludobójstwo niemieckie w Borowie – 2 II 1944 roku”. Wykład, ubogacony prezentacją multimedialną, przygotował i wygłosił Jarosław Kłosowski, członek Związku Żołnierzy NSZ. Podczas cytowania wspomnień ludzi, którzy przeżyli pogrom, słuchaczom aż ciarki przechodziły po plecach, a niejednemu łza spłynęła po policzku. Podobnie było podczas wyświetlania slajdów ze śladami niemieckiego ludobójstwa. Prowadzący wykład wielokrotnie podkreślał, że pamięć o tym straszliwym ludobójstwie jest naszym obowiązkiem, z którego nikt i nic nas nie zwolni. Po zakończeniu wykładu jeszcze raz pomodliliśmy się za ofiary niemieckiej masakry w Borowie, Szczecynie, Wólce Szczeckiej, Łążku Zaklikowskim, Łążku Chwałowskim i Karasiówce. Po czym w ciszy i zadumie rozeszliśmy się do swoich domostw, życząc sobie, aby takie straszne i tragiczne wydarzenia już nigdy nie powtórzyły się w naszej historii.