Artykuł Wojciecha Muszyńskiego pt. „Spadochroniarze z NSZ” w „Uważam Rze. Historia”

Wydawnictwa

Ta sensacyjna historia dowodzi, że porozumienie Brygady Świętokrzyskiej z Niemcami nie było zdradą

Brygada Świętokrzyska została sformowana w sierpniu 1944 r. na Kielecczyźnie przez Narodowe Siły Zbrojne. Była jednym z największych polskich zgrupowań partyzanckich II wojny światowej; liczyła około 1,2 tys. żołnierzy dowodzonych przez płk. Antoniego Szackiego ps. Bohun-Dąbrowski. Głównym jej zadaniem było zwalczanie aktywizującego się podziemia komunistycznego, które stanowiło – jak pisała prasa NSZ – „awangardę nadchodzącej nowej okupacji sowieckiej”.

 

Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Uważam Rze. Historia” nr 2 w nakładzie 143 tys. egzemplarzy.

Źródło: historia.uwazamrze.pl