Konkurs plastyczny „Narodowe Siły Zbrojne wczoraj i dziś”

Kultura

Dnia 20 czerwca 2012 odbył się konkurs plastyczny w Szkole Podstawowej nr 24 w Lublinie pt.: „Narodowe Siły Zbrojne wczoraj i dziś”.

Organizatorzy: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie oraz Związek Żołnierzy NSZ. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować techniką dowolną plakat pt. „Narodowe Siły Zbrojne wczoraj i dziś”. W konkursie wzięło udział ok. 25 uczniów z różnych klas.

Wstępem do pracy były krótkie prelekcje Honorowego Prezesa ZŻNSZ dr Bohdana Szuckiego i Sekretarza ZG ZŻNSZ Karola Wołka, czym były Narodowe Siły Zbrojne w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz czym obecnie zajmuje się Związek Żołnierzy NSZ. Uczniowie obejrzeli także film dokumentalny IPN pt. „Zbrodnia w leśnym uroczysku” o komunistycznym ludobójstwie na żołnierzach NSZ z oddziału Henryka Flamego ps. „Bartek”.

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni prze jury konkursu w piątek w Szkole Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny. Nagrody – wyjazdu surwiwalowy, płyty „Twardzi jak stal” i wpinki poświęcone NSZ – ufundowało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie.

KW