„Broszury konspiracyjne Obozu Narodowego z lat 1939-1945”

Wydawnictwa

Na rynku księgarskim pojawiło się kolejne wydawnictwo źródłowe poświęcone Narodowym Siłom Zbrojnym.

Tytuł: „Broszury konspiracyjne Obozu Narodowego z lat 1939-1945. Grupa „Szaniec”, Narodowe Siły Zbrojne, Secesjoniści z „Wielkiej Polski”.

Opracowanie naukowe wraz ze wstępem dokonał dr Mirosław Orłowski. Dr Orłowski jest autorem rozprawy wydanej w 2006 r. pt. Prasa konspiracyjna Stronnictwa Narodowego w latach 1939 -1947″, natomiast 4 lata temu pod jego redakcją opublikowano wydawnictwo źródłowe poświęcone broszurom konspiracyjnym Stronnictwa Narodowego okresu okupacji. Mirosław Orłowski jest członkiem Związku Żołnierzy NSZ.

W omawianej  pracy zostało zaprezentowanych 12 dokumentów programowych zaplecza politycznego Narodowych Sił Zbrojnych o różnorodnej (społecznej, gospodarczej, ekonomicznej, historycznej) tematyce m.in.:

– Kodeks Polaka

– Szaniec Bolesławów

– Polska po wojnie

– Polska idea narodowa

– Administracja Państwa Narodowego.

Dokumenty zostały wydane własnym sumptem  w symbolicznym nakładzie 150 egzemplarzy. Cena 40 złotych za sztukę. Kontakt przez wydawcę: aldmir@wp.pl