„Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Parczewie 5 lutego 1946 r.” Mariusza Bechty

Wydawnictwa

Książka dr. Mariusza Bechty wnikliwie ukazuje przyczyny i przebieg odbicia Parczewa z rąk komunistów przez niepodległościową partyzantkę Zrzeszenia WiN w 1946 r.

Książka Mariusza Bechty to wyczerpujące, wnikliwe, pełne niuansów studium najazdu niepodległościowych partyzantów ze Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na podlaski Parczew 5 lutego 1946 roku. Akcja ta, choć miała stosunkowo łagodny przebieg, wywołała panikę i wymusiła opuszczenie miasta przez niemal całą ludność żydowską. Autor dogłębnie opisał złożone tło operacji, osadzając ją w szerokim i skomplikowanym kontekście społecznym, ekonomicznym, politycznym, militarnym i kulturowym.

Rok wydania: 2014
Stron: 512 + wklejka 56 stron + wklejka z mapami
Oprawa: broszurowa ze skrzydełkami
Format: 150×230
Data wprowadzenia tytułu do sprzedaży: 22 września 2014

Zdaniem Mariusza Bechty celem najazdu było ukaranie ludności żydowskiej za kolaborację z komunistami. Parczewscy Żydzi wprawdzie w większości komunistami nie byli, wielu z nich potrafiło jednak zręcznie wyzyskać system sowieckiej okupacji do zdominowania życia miasta i okolic, faworyzując swoją grupę etniczno-religijną lub współpracując z okupacyjnym reżimem.

Wydarzenia w Parczewie ukazują ważny aspekt stosunków polsko-żydowskich po Zagładzie w mikroskali. Opracowanie to jest zachętą do odważnej debaty nad kontrowersyjnymi tematami w naszej historii oraz przykładem tego, jak rozmaite są interpretacje zjawisk kolaboracji, dostosowania i oporu.

Dr hab. Sławomir Cenckiewicz: Gdyby polska historiografia miała tak rzetelnych i odważnych historyków jak Mariusz Bechta, byłbym spokojny o nasze wewnętrzne boje o pamięć i politykę historyczną broniącą dobrego imienia Polaków. Polska historia potrzebuje właśnie takich mikrostudiów. Opanowanie Parczewa przez bolszewików w lipcu 1944 roku, tworzenie aparatu przemocy z bandy kryminalistów i analfabetów, a potem okrutne zbrodnie na polskich patriotach ukazane w kontekście dziejowym, pozwalają w szerszej skali zrozumieć mechanizmy powtórnego najazdu Sowietów na Polskę i dzieje powojennego antykomunistycznego podziemia.

Od tej pory odbicie Parczewa z rąk komunistów przez partyzantów Zrzeszenia WiN na początku 1946 roku będzie dla mnie symbolem powstania Polaków przeciwko narzuconej przez Moskwę władzy. Chwała por. Leonowi Taraszkiewiczowi ps. „Jastrząb” i jego podkomendnym! A Mariuszowi Bechcie szacunek za przywrócenie im dobrego imienia! – stwierdził dr hab. Sławomir Cenckiewicz.

Mariusz Bechta – historyk, wydawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Pracownik naukowy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Zajmuje się historią polityczną Polski w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości historycznej Podlasia. Autor monografii: Rewolucja, mit, bandytyzm. Komuniści na Podlasiu w latach 1939-1944 (Biała Podlaska 2000), …między Bolszewią a Niemcami. Konspiracja polityczna i wojskowa Polskiego Obozu Narodowego na Podlasiu w latach 1939-1952 (Warszawa 2008, 2009). Redaktor naczelny „Templum Novum”.

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp
Powojnie – zarys problemu
Erozja prawdy historycznej

CZĘŚĆ I: KONTEKST HISTORYCZNY
Rozdział I
Wojna „polsko-komunistyczna”. Kompartia w Parczewie do wybuchu II wojny światowej
Rozdział II
W cieniu układu Ribbentrop-Mołotow. Zbrodnie komunistyczne w rejonie Parczewa we wrześniu i październiku 1939 r. oraz kolaboracja z Niemcami
Rozdział III
Zagłada sztetla w Parczewie. Żydowski obóz rodzinny i grupy przetrwania w Lasach Parczewskich a partyzantka komunistyczna. Stosunek podziemia niepodległościowego do Żydów. Ratowanie Żydów przez ludność polską (1942-1944)
Rozdział IV
Sowiecka dominacja. Terror NKWD w rejonie Parczewa (1944-1946)
Rozdział V
Pretorianie: MO i NKWD w Parczewie (1944-1946)
Rozdział VI
„Dyktatura proletariatu”. Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Parczewie (1944-1946)
Rozdział VII
„Walka klas”. Miejska i Gminna Rada Narodowa w Parczewie (1944-1946)
Rozdział VIII
Proletariusze z „Bazaru”. Żydowska gmina wyznaniowa w Parczewie (1944-1946)
Rozdział IX
Antykomunistyczni powstańcy. Powojenna konspiracja polska w rejonie III Obwodu AK-WiN Włodawa

CZĘŚĆ II: AKCJA NA PARCZEW I JEJ KONSEKWENCJE
Rozdział X
Odwet oddziału WiN por. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” w Parczewie 5 lutego 1946 r.
Rozdział XI
Exodus. Koniec żydowskiego świata w Parczewie
Rozdział XII
Rozliczenia – wewnętrzny dozór w „resorcie”
Rozdział XIII
„Czerwona” Temida. Sprawa prokuratorska Sądu Okręgowego w Lublinie (1946-1947)
EPILOG

ANEKS
Wykaz skrótów
Bibliografia
Summary
Indeks osobowy
Indeks nazw geograficznych

Źródło: Wydawnictwo Zysk i S-ka.