Film. Wspomnienia mjr Marii Kowalewskiej ps. „Myszka”

Aktualności Filmy

Mjr Maria Kowalewska ps. „Myszka” wspomina, że do włączenia się w struktury Polskiego Państwa Podziemnego skłoniła ją informacja o zbrodni sowieckiej na polskich oficerach w Katyniu. W wieku 17 lat wzięła udział w powstaniu warszawskim jako sanitariuszka NSZ. Jest członkiem Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Maria Kowalewska urodziła się w Nakle w 1927 r. Wczesną młodość spędziła w Gdyni, a po wybuchu II wojny światowej razem z rodziną przeniosła się do Warszawy. Maria miała wtedy 12 lat. Do konspiracji włączyła się dzięki starszej siostrze. W wieku 16 lat złożyła przysięgę w Narodowych Siłach Zbrojnych i przyjęła pseudonim „Myszka”.

Produkcja: Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego