kalendarium NSZ 17 X

Kalendarium 17 października

kalendarium październik

Kalendarium: 17 października

1943

Z rozkazu dowódcy SS na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Franza Kutschery w publicznej egzekucji przy ulicy Piusa XI (obecnie Piękna) zostało rozstrzelanych 20 warszawiaków przywiezionych z Pawiaka.

1943

W nocy 17/18 października Niemcy w ruinach getta warszawskiego przeprowadzili egzekucję 600 więźniów Pawiaka. Nagich więźniów wyprowadzano grupami z Pawiaka i rozstrzeliwano z broni maszynowej w okolicach ulic Pawiej i Dzielnej.

1948

Chorąży Hieronim Rogiński ps. „Róg” ponownie został komendantem w Komendzie Powiatu „Łuków”, dawniej „Łużyca”, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

1950

W dniach 17–20 października w okolicach Brzezin, powiat białostocki, komunistyczna grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zlikwidowała patrol Bronisława Supińskiego ps. „Brzeziniak” (2 zabitych, 1 ujęty) z oddziału Stanisława Grabowskiego ps. „Wiarus”, „Szalony” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.