III Patriotyczny Kongres Polski Północnej w Elblągu

Aktualności

W dniu 4 lutego 2023 roku w Elblągu odbył się III Patriotyczny Kongres Polski Północnej. Organizatorami spotkania byli Stowarzyszenie Elbląscy Patrioci i Okręg Pomorski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Udział w nim wzięli przedstawiciele: Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Gryf”, Stowarzyszenia im. kpt. Antoniego Rymszy ps. „Maks”, Młodzieży Wszechpolskiej Okręg Pomorski, ŚZŻAK Koło Pomorskie, Stowarzyszenia Bydgoscy Patrioci, Związku Żołnierzy NSZ Koło Toruń, Fundacji „Pomoc Patrioty”, Bartoszyckiego Środowiska Narodowo-Patriotycznego „Patria”, Motocyklowego Rajdu im. ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego” i inne.

Zgromadzonych powitał Jacek Gierwatowski prezes Okręgu Pomorskiego ZŻNSZ, który przedstawił program Kongresu. Na początku spotkania uczestnicy odmówili Modlitwę żołnierzy NSZ. Gościem honorowym był Andrzej Stryjewski, syn sierżanta Wiktora Stryjewskiego ps. „Cacko”, żołnierza AK i NSZ. Okręg Pomorski ZŻNSZ od wielu lat współpracuje z Andrzejem Stryjewskim, organizując jeden z piękniejszych rajdów poświęconych Żołnierzom Wyklętym, który upamiętnia rocznicę śmierci sierż. Stryjewskiego ps. „Cacko”.

Kongres poprowadziła Grażyna Wosińska, historyczka, dziennikarka i pisarka patriotyczna, związana z Elblągiem i regionem. Udział w Kongresie wzięli przedstawiciele osiemnastu organizacji patriotycznych i narodowych z trzech województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Celem organizatorów była integracja środowisk działających na niwie patriotycznej, wzajemna pomoc i współpraca przy organizacji ważnych wydarzeń, rocznic, konferencji, marszy, wspólnych upamiętnień bohaterów powstania antykomunistycznego, ale także przy działalności charytatywnej.

Wspólnie ustaliliśmy i spisaliśmy Kalendarium Wydarzeń Polski Północnej. Szczególnie ważne było, by terminy wydarzeń nie pokrywały się i by członkowie zaprzyjaźnionych organizacji patriotycznych mogli nawzajem wspierać się i brać udział w akcjach, zamiast w danym dniu konkurować. Na liście znalazło się ponad 30 ważnych wydarzeń, które zorganizujemy w tym roku w naszym regionie. Już na koniec lutego i początek marca zaplanowane są marsze, prelekcje i msze święte z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Elblągu, Bydgoszczy, Gdańsku i Gdyni. Powstałe kalendarium będzie cały czas uzupełniane o nowe wydarzenia. Do współpracy mogą włączać się także kolejne organizacje patriotyczne.

Następnym celem Kongresu było stworzenie list zasobów osobowych i materialnych zgromadzonych przez poszczególne organizacje. Możliwość podzielenia się posiadanym sprzętem (nagłośnieniem, materiałami propagandowymi, banerami, namiotem wystawowym) bardzo ułatwia działanie. Równie ważna jest wiedza, kto na uroczystości może wygłosić referat na temat, którym się pasjonuje i gromadzi materiały z archiwów. Cenne są kontakty z osobami z Grup Rekonstrukcji Historycznej. Nasi weterani zawsze są wzruszeni, gdy widzą „chłopców z lasu” z bronią. Postanowiono o utworzeniu gremium komunikacyjnego, do którego każda organizacja może skierować łączników, by szybko mogli się kontaktować i reagować. Ma powstać forum, gdzie wszyscy ci przedstawiciele będą mieli stałą łączność.

Na kongresie każda organizacja, stowarzyszenie, fundacja, jak również pojedyncze osoby, które wykonują wspaniałe patriotyczne działania, przekazały swój cel i misję. Pozwoli to na efektywniejsze organizowanie przyszłych wydarzeń, bo na bieżąco będziemy posiadali bazę informacji o dostępnych historykach, kombatantach, świadkach historii, czy też o ciekawych wystawach, kolekcjach itd. Podsumowując, duży nacisk położyliśmy na dalszą współpracę, żeby  w niedalekiej przyszłości zebrać pierwsze efekty wspólnej pracy.

Podczas kongresu z wykładem pt. „Rola elit w wojnie informacyjnej” wystąpił Andrzej Wronka. Mariusz Kowalski z Fundacji „Pomoc Patrioty” z Olsztyna przedstawił  referat „Sens dobroczynności w idei narodowej”. Poruszył ważny temat pomocy wykluczonym z życia rodakom: bezdomnym, bezrobotnym, schorowanym. Temat pozyskiwania funduszy na działalność patriotyczną omówił Marcin Musiał, członek stowarzyszenia Elbląscy Patrioci.

Wydarzenie patronatem objęli: Kwartalnik Wyklęci, Dziennik Bałtycki, Narodowy Sympatyk.

Organizatorzy Kongresu:
Związek Żołnierzy NSZ Okręg Pomorski
Stowarzyszenie Elbląscy Patrioci
Bractwo Przedmurza-Olsztyn
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi