Józef Kucharski

Życiorysy

Józef Kucharski – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, aresztowany przez gestapo i ślad po nim zaginął.

Urodził się 7 stycznia 1909 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. Pracował jako ślusarz w Warsztatach Głównych Parowozowo-Wagonowych Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu, czyli późniejszych Poznańskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (w skrócie ZNTK Poznań).

W dniu 10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Niemal natychmiast okupant niemiecki rozpoczął egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej. Wielkopolska została włączona do Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. Józef Kucharski zaangażował się w działalność ruchu oporu. Wstąpił w szeregi Narodowej Organizacji Bojowej (NOB) w Wydzielonym Obwodzie Warsztaty Kolejowe w Poznaniu. Wiemy, że został aresztowany przez gestapo razem z innymi żołnierzami NOB, ale już nie został objęty wyrokiem niemieckiego Wyższego Sądu Rejonowego w Poznaniu (OLG Posen) z dnia 13 kwietnia 1942 roku, tak jak pozostali aresztanci. Wszelki ślad się urywa…

Prawdopodobnie Józef Kucharski został zamęczony podczas śledztwa prowadzonego przez gestapo w poznańskim Forcie VII. Miał 33 lata.

dr Rafał Sierchuła/Bożena Wołek