kalendarium NSZ 12 III

Kalendarium 12 marca

kalendarium marzec

Kalendarium: 12 marca

1944

W ramach scalania Narodowych Sił Zbrojnych z Armią Krajową mjr. Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb” podporządkował podległe sobie oddziały komendantowi Okręgu Lublin AK ppłk. Kazimierzowi Tumidajskiemu ps. „Marcin”, „Edward”, „Maciej”.

1947

Ppor. Tadeusz Narkiewicz ps. „Ciemny” komendant Powiatu „Łaba Południowa” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego  wydał rozkaz 4/47, w którym zakazywał ujawnienia się przed Urzędem Bezpieczeństwa.