kalendarium NSZ 22 II

Kalendarium 22 lutego

kalendarium luty

Kalendarium: 22 lutego

1944

W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie rozstrzelali 312 polskich zakładników z więzienia na Pawiaku.

1947

Ustanowiony przez komunistów w sfałszowanych wyborach, w styczniu 1947 roku, sejm uchwalił amnestię, skierowaną głównie do żołnierzy polskich formacji niepodległościowych. Amnestia obowiązywała tylko przez dwa miesiące (25.02–25.04.1947) i ujawniło się wówczas ponad 70 000 osób, głównie żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Komuniści nie mieli zamiaru jej przestrzegać i natychmiast po zakończeniu okresu amnestyjnego rozpoczęli aresztowania ujawnionych żołnierzy podziemnego Wojska Polskiego. Na podstawie artykułu 6. amnestii komunistyczne sądy skazywały ich na kary śmierci lub długoletniego więzienia.

1947

W szpitalu w Nowym Targu zmarł mjr Józef Kuraś ps. „Orzeł”, „Ogień”, dowódca zbrojnego podziemia niepodległościowego na Podhalu, ujęty przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa po nieskutecznej próbie samobójczej.