Kalendarium 5 listopada

kalendarium listopad

Kalendarium: 5 listopada

1939

Ukazał się pierwszy numer konspiracyjnego pisma „Biuletyn Informacyjny”, organu Służby Zwycięstwu Polski. Wiosną 1941 roku  został centralnym tytułem prasowym Komendy Głównej Armii Krajowej.

1953

Sąd Wojewódzki w Lublinie wydał wyroki w sprawie przeciwko żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych z oddziałów ppłk. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb”. W publicznym procesie sądzeni przez komunistów byli: ppor. Leon Cybulski ps. „Znicz”, por. Kazimierz Poray-Wybranowski ps. „Kret”, Jan Wtykło ps. „Wojna”, Ryszard Ławruszczuk ps. „Zagłoba”, ksiądz Władysław Stańczak.