Kalendarium 9 listopada

kalendarium listopad

Kalendarium: 9 listopada

1939

Warszawa, „w uznaniu bohaterskiego wytrwałego męstwa dowiedzionego przez ludność stolicy w obronie przeciw najazdowi niemieckiemu”, została odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari przez premiera i Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego.

1943

Z rozkazu Franza Kutschery dowódcy SS na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Niemcy rozstrzelali publicznie w Warszawie, na ulicy Płockiej, 20 więźniów przywiezionych z Pawiaka.

1943

Z rozkazu Franza Kutschery dowódcy SS na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Niemcy rozstrzelali publicznie w Warszawie, na rogu ulic Grójeckiej i Wawelskiej, 20 więźniów przywiezionych z Pawiaka.