Komunikat Rady Naczelnej Związku Żołnierzy NSZ

Aktualności

3 grudnia 2018 roku w Warszawie na pierwszym posiedzeniu obradowała nowa Rada Naczelna ZŻNSZ.

Uczestniczyli: przewodniczący Grzegorz Kozak, wiceprzewodniczący  por. Mieczysław Cybulski, sekretarz Bogdan Ścibut, członkowie: kpt. Leszek Zabłocki, Leopold Dmochowski, Mieczysław Korzeniewski oraz przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego: Izabela Strojek i Karol Wołek.

Rozpatrywano zagadnienia dotyczące wspierania kombatantów w uzyskiwaniu przysługujących im uprawnień, popularyzacji historii Narodowych Sił Zbrojnych, przestrzegania okresu kandydackiego w procesie  przyjmowania nowych osób do Związku.

Rada Naczelna, po rozpatrzeniu argumentów stron, jednogłośnie utrzymała w mocy uchwały Prezydium Zarządu Głównego o usunięciu dwóch osób ze ZŻNSZ. Przewodniczący Rady Naczelnej przestawił projekt statutowych zaleceń Rady dla członków i władz Związku wszystkich szczebli. Szczegółowe informacje zostaną przekazane Okręgom Związku.