Leon Langner

Życiorysy

Leon Langner – lekarz, współpracownik Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych.

Urodził się 15 marca 1913 roku w Borówku, powiat poznański, pod zaborem pruskim. Po zdobyciu wykształcenia medycznego podjął pracę jako lekarz w Kórniku, gdzie zamieszkał. Nie wiemy, czy wziął udział w wojnie obronnej 1939 roku. Podczas II wojny światowej Wielkopolska, po zajęciu przez Niemców, została włączona do Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. Językiem urzędowym stał się język niemiecki. Pod okupacją Polacy szybko zaczęli organizować konspirację. W dniu 16 listopada 1939 roku działacze Stronnictwa Narodowego (SN) powołali konspiracyjną organizację wojskową – Narodową Organizację Bojową (NOB). Leon Langner wystawiał fikcyjne zwolnienia lekarskie Józefowi Szczepaniakowi komendantowi NOB w powiatach Środa Wielkopolska i Śrem, dzięki czemu nie musiał on podejmować pracy. W Kraju Warty Niemcy wprowadzili obowiązek pracy dla wszystkich powyżej 14 roku życia. Doktor Langner otrzymywał wydawane przez Stronnictwo Narodowe pismo „Polska Narodowa”. Prawdopodobnie brał udział w kolportowaniu pisma.

Doktor Leon Langner został aresztowany przez gestapo 27 września 1942 roku i osadzony w poznańskim Forcie VII. Fort VII był pierwszym obozem koncentracyjnym utworzonym przez Niemców na okupowanych ziemiach polskich. Na terenie Wielkopolski był największym ośrodkiem eksterminacji polskiej ludności cywilnej. Był także pierwszym obozem, w którym Niemcy w testowej komorze gazowej użyli gazu do masowego mordowania Polaków.

Niemcy prowadzili przeciwko doktorowi Langnerowi intensywne śledztwo, które było kontynuowane w niemieckich więzieniach w Zwickau i w Legnicy. W dniu 11 czerwca 1943 roku wyrokiem niemieckiego Wyższego Sądu Rejonowego w Poznaniu (OLG Posen) na sesji wyjazdowej w Legnicy Leon Langner został skazany na 7 lat obozu karnego. Osadzono go między innymi w niemieckim obozie pracy w Dessau-Roeslau nad Łabą. Przeżył. Po wyzwoleniu obozu wrócił do Kórnika i ponownie podjął pracę jako lekarz. Zmarł 15 lipca 1975 roku.

dr Rafał Sierchuła/Bożena Wołek