Lwowiacy w NSZ

Aktualności

Lwowiacy w Zgrupowaniu Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flame ps. „Bartek” na Śląsku Cieszyńskim? Tak oczywiście. I do tego byli zakochaną parą.

Ona − 17-letnia dziewczyna urodzona w Brodach (obwód lwowski), on − lwowiak. Poznali się na Kresach. Irena Hruszczak ps. „Japonka” i sierż. Romuald Czarnecki ps. „Pikolo” służyli w Narodowych Siłach Zbrojnych pod dowództwem kpt. Flame ps. „Bartek”. „Japonka” była łączniczką. Sierż. „Pikolo” był najpierw zastępcą dowódcy kompanii „Burza”, a następnie grupowym.

Sierż. Romuald Czarnecki poległ w walce w dniu 18 lipca 1946 roku, w nocnym starciu w Czechowicach-Dziedzicach. Młoda łączniczka bardzo po jego śmierci rozpaczała, była bardzo zakochana.

Po wojnie komunistyczny sąd skazał Irenę Hruszczak na 12 lat więzienia. Wyrok, jak twierdzili komuniści, był łagodny ze względu na jej młody wiek.

„Japonka” nie wyszła za mąż, a zdjęcie sierż. „Pikolo” zawsze stało na jej szafce nocnej. Zmarła w 1991 roku. Irena Hruszczak spoczywa na cmentarzu w Kielcach. Nasi koledzy z Kielc opiekują się jej grobem.