kalendarium NSZ 14 kwietnia

Kalendarium 14 kwietnia

kalendarium kwiecień

Kalendarium: 14 kwietnia

1944

Pod Barakami i Trzydnikiem Dużym, powiat kraśnicki, oddziały Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych ppor. Leona Cybulskiego ps. „Znicz” i ppor. Wacława Piotrowskiego ps. „Cichy” stoczyły walkę z 7-osobową bandą Armii Ludowej „Błyskawica”. Wszyscy AL-owcy zginęli.

1944

W ruinach getta warszawskiego Niemcy rozstrzelali ponad 150 więźniów Pawiaka.

1946

We wsi Mnich, powiat cieszyński, w nocy grupa bojowa, w sile ponad 50 żołnierzy, ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych wymierzyła kary cielesne pięciu aktywistom komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej.