Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ulicami Lublina przeszedł Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Marsz wyruszył 1 marca 2022 roku o godzinie 17.30 z placu Litewskiego. Uczestnicy uformowali kolumnę marszową, na czele której znalazły się sztandary i okolicznościowe banery. Zebrani przemaszerowali Krakowskim Przedmieściem i Starym Miastem, docierając na plac Zamkowy. Tam odbyła się dalsza część uroczystości.

To święto ustanowione [zostało] z inicjatywy naszego Związku. Upamiętniamy żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, którzy nie złożyli broni i po zakończeniu II wojny światowej nadal walczyli o niepodległość Polski, o to żebyśmy mogli dzisiaj żyć w wolnym i demokratycznym państwie. Świadomość narodowa, poczucie patriotyzmu, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych za pomocą m.in. Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa i obronności. Jeśli będziemy zjednoczeni, będziemy w stanie obronić się przed silniejszym agresorem, co dzisiejsze czasy pokazują nam dobitnie

– mówił prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Karol Wołek.

Na placu Zamkowym wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Uczestnicy wysłuchali m.in. kpt. Longina Rozwadowskiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Po przemówieniach odczytano Apel Pamięci oraz złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod pomnikiem Zaporczyków.