Podziękowanie dla Związku Żołnierzy NSZ

Aktualności

Członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych otrzymali podziękowanie od gen. bryg. Artura Dębczaka Dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” Ministerstwa Obrony Narodowej za współpracę podczas działań związanych ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19.