Odsłonięcie tablicy upamiętniającej sierż. Bronisława Chrzanowskiego ps. „Chrzan”

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

12 lipca 2020 r. zebraliśmy się w osadzie leśnej Kulik w Puszczy Piskiej, by oddać cześć i upamiętnić żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego poległych w walce z przeważającymi siłami aparatu represji okupanta sowieckiego. Organizatorami uroczystości byli: Nadleśnictwo Pisz, Okręg Łomża Związku Żołnierzy Narodowych Sił ZbrojnychKoło w Kolnie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Udział w uroczystości wzięły: poczty sztandarowe Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy NSZ i Grupy Rekonstrukcji Historycznej Okręgu Łomża Związku Żołnierzy NSZ, leśnicy z Nadleśnictwa Pisz, członkowie Okręgu Wielkopolska Związku Żołnierzy NSZ, Grupy Rekonstrukcji Historycznej 11. Grupy Operacyjnej, Obozu Narodowo-Radykalnego Łomża , kluby motocyklowe, sympatycy.

Licznie zgromadzeni uczestnicy udali się w głąb Puszczy Piskiej, w pobliże kurpiowskiej wsi Łacha, gdzie została poświęcona i odsłonięta tablica upamiętniająca sierż. Bronisława Chrzanowskiego ps. „Chrzan”, „Ostry”, „Orzeł” − szefa wywiadu NZW o kryptonimie „Łuków” – zamordowanego w dniu 13 lipca 1949 r. przez żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wraz z nim upamiętnieni zostali zamordowani przez KBW i UB: Marian Pieloch ps. „Marek” i Dominik Milewski ps. „Sokół”. Sierż. Chrzanowski czasowo, z rozkazu chor. Hieronima Rogińskiego ps. „Róg”, pełnił funkcję komendanta Powiatu „Łuków”, działającego na terenie powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego, giżyckiego i piskiego.

Odsłonięcia tablicy dokonali: sierż. Stefan Kownacki ps. „Gołąb”, ostatni żyjący żołnierz z oddziału sierż. Chrzanowskiego, i Mariusz Charubin z Koła Kolno Okręg Łomża ZŻNSZ.

Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie osady leśnej Kulik. Ksiądz Tomasz Orłowski odprawił polową mszę św. w intencji żołnierzy NZW i NSZ oraz wszystkich obecnych. Po mszy wiceprezes ZG ZŻNSZ Alicja Siałkowska wręczyła sierż. Stefanowi Kownackiemu ps. „Gołąb” Krzyż Zasługi 25-lecia ZŻNSZ i w imieniu członków Związku i zebranych podziękowała sierżantowi i wszystkim, którzy swoje życie ofiarowali dla Ojczyzny. Następnie uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu Roberta Radzika.

Wielkie podziękowania dla organizatorów: Nadleśnictwa Pisz i nadleśniczego Roberta Trąbki oraz kolegów z Koła Kolno Okręgu Łomża ZŻNSZ.

AlicjaS