wiersze i pieśni Narodowe Siły Zbrojne

Pieśń oddziału „Cichego”

wiersze i pieśni

Marsz oddziału „Cichego”

Maszerują cicho niby cienie
Poprzez lasy, góry i sioła.
Niejednemu wyrwie się westchnienie,
Maszerują, taka ich dola.
I idą, i idą, bo taki ich los,
I ani żal, ani tęsknota
Z tej drogi nie zdoła zawrócić ich nic,
Bo to jest Cichego piechota…
Z tej drogi nie zdoła zawrócić ich nic,
Bo to jest Cichego piechota.

Teraz za drugiego okupanta
Jeszcze nam nie oschła jedna krew.
Po zdradziecku sięga nam do gardła,
Na tajgi Sybiru chce nas wieść.
Pomylił się Stalin, pomylił się kat,
Zmyliła się ruska hołota,
Za Sybir, za Katyń, za mękę, za krew
Zapłaci Cichego piechota,
Za Sybir, za Katyń, za mękę, za krew
Zapłaci Cichego piechota…

Rok 1945. Melodia: Maszerują chłopcy… Przedruk [z:] Stanisław Jaworski (zebrał), Piosenki partyzanckie NSZ, [w:] Zeszyty do historii Narodowych Sił Zbrojnych, zeszyt V, Chicago 1990, s. 135.

Pieśń powstała i była śpiewana w oddziałach Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Wacława Piotrowskiego ps. „Cichy”. Stała się pierwowzorem pieśni śpiewanej w oddziałach Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.