Relacja z XXIX Pielgrzymki ZŻNSZ do Kałkowa

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W dniach 24–25 czerwca 2023 roku odbyła się XXIX pielgrzymka Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium Matki Boskiej, Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie. Tradycję corocznych pielgrzymek do Kałkowa zapoczątkowali weterani Narodowych Sił Zbrojnych, których staraniem powstała pierwsza w Polsce kaplica poświęcona NSZ, usytuowana w Golgocie – Martyrologium Narodu Polskiego.

Po raz kolejny grono członków i sympatyków Związku Żołnierzy NSZ z całej Polski spotkali się w Kałkowie-Godowie by pomodlić się w intencji żołnierzy NSZ. Uczestnicy pielgrzymki mieli okazję posłuchać wspomnień kombatantów oraz spotkać się przy ognisku i wspólnym śpiewaniu pieśni partyzanckich. Nie zabrakło elementów duchowych – w piątek została odprawiona nocna droga krzyżowa.

Ukoronowaniem pielgrzymki była uroczysta niedzielna msza święta w intencjach poległych i zmarłych żołnierzy NSZ oraz zmarłych członków Związku Żołnierzy NSZ. Mszy przewodniczył ks. Zbigniew Stanios, kustosz Sanktuarium w Kałkowie, od lat wspierającego środowisko Związku Żołnierzy NSZ. W czasie mszy nastąpiło poświęcenie imiennych ryngrafów dla członków Związku Żołnierzy NSZ. W Pielgrzymce wzięły udział liczne poczty sztandarowe Związku Żołnierzy NSZ niemal z całej Polski: Zarządu Głównego, Okręgów i Kół oraz zaprzyjaźnionych organizacji.

Po mszy uczestnicy uroczystości w pochodzie przemaszerowali do, znajdującej się w Golgocie, kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie ks. Zbigniew Stanios poprowadził Modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych.

Dalsza część uroczystości odbyła się przed Golgotą – Martyrologium Narodu Polskiego. Wręczono imienne ryngrafy członkom Związku Żołnierzy NSZ. Ryngrafy wręczali: mjr Bogdan Eubich ps. „Matros” żołnierz Brygady Świętokrzyskiej NSZ i Karol Wołek prezes Związku Żołnierzy NSZ. Następnie Grzegorz Kozak prezes Związku Żołnierzy NSZ Okręg Szczecin, wręczył okolicznościowe medale Związku Żołnierzy NSZ Okręg Szczecin z okazji 80. rocznicy powstania NSZ osobom zasłużonym dla Związku Żołnierzy NSZ. Medale otrzymali: ks. Zbigniew Stanios, mjr Bogdan Eubich ps. „Matros”, mjr Stanisław Wierzchucki ps. „Błyskawica” – żołnierz Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału dowodzonego przez mjr. Karola Sęka ps. „Rolka”, „Jakub” oraz Mariusz i Agata Warachimowie – przyjaciele Związku Żołnierzy NSZ.

Związek Żołnierzy NSZ dziękuje wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy za rok do udziału w XXX Pielgrzymce NSZ do Sanktuarium w Kałkowie.