Relacja z XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Aktualności

Najdłużej organizowany konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych i największy pod względem ilości uczestników został rozstrzygnięty. Spośród 1620 prac uczniów nadesłanych na XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” nagrodzone oraz wyróżnione zostały 102 prace w 9 kategoriach: 3 wiekowych (szkół podstawowych – klasy 1-6, szkół podstawowych – klasy 7-8 i ponadpodstawowych) i 3 tematycznych (prac literackich, multimedialnych i plastycznych).

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Współorganizatorami Konkursu są: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego i XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie.

W dniu 18 czerwca 2023 roku na zaproszenie Fundacji im. Kazimierza Wielkiego do Lublina na zgrupowanie laureatów Konkursu przyjechało blisko 100 osób z całej Polski. Podczas zgrupowania laureaci z opiekunami odwiedzili fragment Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie, którego twórcą jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Następnie udali się na objazd autokarowy po miejscach pamięci na Lubelszczyźnie, podczas którego odwiedzono:

 • były obóz NKWD na Majdanku,
 • pomnik i grób sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś” w Piaskach,
 • były centralny obóz pracy/koncentracyjny NKWD-UB w Krzesimowie,
 • symboliczny grób kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” w Kijanach,
 • były obóz koncentracyjny Smiersza dla żołnierzy 27. WDPAK w Skrobowie-Kolonii.

Na zakończenie dnia uczestnicy zgrupowania wzięli udział w pokazie współczesnego sprzętu i umundurowania wojskowego w wykonaniu Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

W dniu 19 czerwca 2023 roku w amfiteatrze na Poczekajce w Lublinie odbyła się uroczysta gala podsumowująca XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. W czasie gali prezes Zarządu Fundacji im. Kazimierza Wielkiego Karol Wołek podsumował przebieg XII edycji Konkursu, omówił błędy najczęściej spotykane w nadesłanych pracach, zapowiedział zmiany, jakie zostaną wprowadzone w kolejnych edycjach Konkursu oraz podziękował wszystkim uczestnikom, ich rodzicom, nauczycielom i instytucjom wspierającym za zaangażowanie w przeprowadzenie XII edycji Konkursu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych, którzy asystowali podczas wręczania dyplomów laureatom i wyróżnionym w XII edycji Konkursu:

− Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,

− Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty,

− Robert Kuźma –Zastępca Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie − w imieniu Prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego,

− Zdzisław Niedbała – radny Powiatu Lubelskiego − w imieniu Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka,

− Piotr Gawryszczak – Komendant Wojewódzki Lubelskich Ochotniczych Hufców Pracy,

− Jan Fedirko – członek Zarządu Fundacji Niepodległości − w imieniu Prezesa Przemysława Omieczyńskiego.

W trakcie uroczystości zaprezentowano wystawę zwycięskich prac plastycznych: rysunków, malowideł, obrazów i rzeźb. Galę konkursową uświetnił bankiet, który tradycyjnie odbył się po zakończeniu ceremonii wręczania dyplomów i nagród dla laureatów i wyróżnionych w XII edycji Konkursu.

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” została sfinansowana przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego ze zbiórki publicznej „Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych” oraz dofinansowana przez Fundację Agencji Rozwoju Przemysłu i Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. XII edycja Konkursu bierze udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Wsparcia materialnego udzielili:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Urząd Miasta Lublin
 • Fundacja Niepodległości
 • Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Wsparcia organizacyjnego udzieliły:

Patronat i Komitet Honorowy:

 • Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Komitet Honorowy:

 • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Jacek Siewiera
 • Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Karol Nawrocki
 • Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski
 • Dolnośląski Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk
 • Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Marek Gralik
 • Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk
 • Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa
 • Łódzki Kurator Oświaty – Waldemar Flaszer
 • Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak
 • Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek
 • Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch
 • Podlaski Kurator Oświaty – Beata Pietruszka
 • Pomorski Kurator Oświaty – Małgorzata Bielang
 • Śląski Kurator Oświaty – Urszula Bauer
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik
 • Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki
 • Wielkopolski Kurator Oświaty – Robert Gaweł
 • Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Magdalena Zarębska-Kulesza
 • Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk
 • Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości – gen. dr Marcin Strzelec
 • Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
 • Fundacja Niepodległości

Patronat medialny:

 • TVP Historia
 • TVP3 Lublin
 • Polskie Radio Lublin
 • Radio Maryja
 • TV Trwam
 • Miesięcznik „Polska Zbrojna. Historia”
 • Portal wMeritum.pl
 • Kwartalnik Myśl.pl
 • Głos Lubelski