Rozbudowa Archiwum Cyfrowego Związku Żołnierzy NSZ

Rozbudowa Archiwum Cyfrowego Związku Żołnierzy NSZ

Aktualności

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021–2030 możemy zrealizować kolejny etap rozbudowy Cyfrowego Archiwum ZŻNSZ.

Cyfrowe Archiwum Związku Żołnierzy NSZ wzbogaci się w 2021 roku o 1600 zdigitalizowanych, opracowanych, opisanych i  zanonimizowanych dokumentów archiwalnych, których oryginały zostaną zabezpieczone.

Czym jest Cyfrowe Archiwum Związku Żołnierzy NSZ?

Cyfrowe Archiwum Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zawiera unikalne dokumenty osób walczących podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu w szeregach polskich niepodległościowych formacji wojskowych: Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Armii Krajowej, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” i wielu innych formacji Polskiego Państwa Podziemnego.

Rozwój archiwum

Przez najbliższe lata będziemy uzupełniali zasób archiwalny o dokumenty Związku Żołnierzy NSZ z kolejnych okręgów Związku oraz o archiwa kombatantów przekazywane Związkowi Żołnierzy NSZ.

Zachęcamy do przekazywania swoich prywatnych zasobów archiwalnych do Cyfrowego Archiwum Związku Żołnierzy NSZ. To ułatwi historykom pracę nad opisywaniem naszej przeszłości, umożliwi zachowanie pamięci o ludziach i zdarzeniach oraz pomoże przyszłym pokoleniom naszego narodu na zachowanie tożsamości.


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.