Rozkaz T. Kurcyusza z 31.03.44

Dokumenty

Rozkaz dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych – Tadeusza Kurcyusza „Żegoty” z 31 marca 1944 roku.

 

Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych!

7-go marca 1944 r. Prezydium Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej złożyło Komendantowi Sił Zbrojnych w Kraju swą uchwałę z dnia 26 stycznia -8 lutego 1944 r., mocą której podporządkowuje Mu Narodowe Siły Zbrojne.
Ten akt wagi doniosłej oparty został na rozważaniu ożywiających nas poglądów oraz wszystkich nurtujących nas obaw i trosk państwowych.
Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych!
Oto w chwili, gdy znowu huk z dział wrogów na odwiecznie polskich ziemiach przypomina o nadchodzącej godzinie czynu, spełniają się nasze żołnierskie marzenia:
Pójdziemy w bój zwarcie, w pierwszym szeregu, w jedności z Narodem.
Pójdziemy z tą wiarą, że nikt z naszej woli niesienia trudu i życia w ofierze Ojczyźnie – nie nadużyje dla małych celów partyjno-politycznych.
Naszą fanatyczną wolą jest odbudowanie Polski niewzruszalnej w granicach wschodnich a rozszerzonej po Odrę i Nissę Łużycką.
Przez swą postawę moralną wobec Ojczyzny ponad wszelkie interesy klasowe, grupowe, czy osobiste, przez braterstwo z każdym Polakiem w walce o Wielką Polskę – będziemy pielęgnować zaszczytne cnoty Żołnierza – Obywatela.

31.III.44. Dowódca Narodowych Sił Zbrojnych
(-) Żegota