Spakowaliśmy paczki ze wsparciem dla kombatantów w czasie epidemii

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

Dziś, w dniu 4.06.2020 r., przygotowaliśmy paczki dla kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Paczki są wyrazem naszego wsparcia i pamięci. Wsparcie dla kombatantów jest szczególnie potrzebne w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii.

Dziękujemy za zaangażowanie wolontariuszy z Legii Akademickiej, Młodzieży Wszechpolskiej Lublin, Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Organizacji Młodych Narodowców, dzięki którym w 6 godzin spakowaliśmy 230 paczek z artykułami ochrony osobistej (przyłbice, maseczki, rękawiczki i płyn dezynfekcyjny), artykułami spożywczymi oraz listami z życzeniami i wyrazami wsparcia dla kombatantów. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w akcję dla kombatantów.

Inicjatywa „Wsparcie dla Kombatantów w czasie epidemii” jest realizowana przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego. Partnerami są: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Sekcja Sportowo-Obronna ZŻNSZ, 27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej Środowisko Lubelskie, Wojska Obrony Terytorialnej, Stowarzyszenie Legia Akademicka i Fundacja Amor Patriae. Inicjatywa została sfinansowana ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.