Spotkanie opłatkowe ZŻNSZ Okręgu Lubelskiego

Aktualności

20 stycznia odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Lubelskiego.

Spotkanie otworzył Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy NSZ dr Rafał Dobrowolski, modlitwę poprowadził gospodarz miejsca proboszcz parafii pw. św. Rodziny ks. Tadeusz Pajurek, a modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych wygłosił kapelan Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ ks. Mariusz Wrzesiński.

Podczas spotkania przedstawiciel Urzędu Miasta Lublin Zdzisław Niedbała wręczył Okręgowi Lubelskiemu ZŻNSZ Medal 700-lecia Miasta Lublin. Na spotkanie opłatkowe ZŻ NSZ po raz pierwszy od wielu lat przybył przedstawiciel Wojska Polskiego. Obecnością zaszczycił mjr Piotr Kossak z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Podczas uroczystości głos zabrali: rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego pan Radosław Brzózka, prof. Tomasz Panfil – wykładowca KUL, naczelnik Biura Edukacji Narodowej Lubelskiego oddziału IPN, Prezes lubelskiego Gniazda Sokoła – Tomasz Stańko oraz Prezes Zarządu Głównego ZŻNSZ kol Karol Wołek.

Po przemówieniach Karol Wołek w asyście por. Aleksandra Kuchciewicza wręczył medale 75-lecia NSZ. Następnie wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i zasiadli do stołu podczas poczęstunku trwały długie rozmowy kombatantów z młodym pokoleniem członków ZŻNSZ, Obozu Narodowo-Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej, Sokoła, Klubu „Vade Mecum”, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

 

Relacja i zdjęcia od/Tempus Fugit – Marcin Budzyński Fotografia