II Nocny Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. ppor. Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”

Aktualności

W dniach 13-14 stycznia 2018 roku odbyła się druga edycja Nocnego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Trasa marszu przebiegała w rejonie działania ppor. Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”, który został ponownie patronem wydarzenia.

Ppor. Edward Taraszkiewicz zginął w miejscowości Zbereże nad Bugiem w wyniku komunistycznej obławy.

W bardzo trudnych warunkach (niska temperatura, noc) uczestnicy przebyli ok. 40 kilometrową trasę urozmaiconą licznymi zadaniami indywidualnymi. Polegały one między innymi na umiejętności rozpalania ogniska w trudnych warunkach, urządzaniu zasadzek, budowania prowizorycznych schronień, indywidualnego kilkukilometrowego marszu na orientacje.

Marsz został zorganizowany przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego i Sekcję Sportowo-Obronną przy Związku Żołnierzy NSZ, a sfinansowany ze zbiórki publicznej „Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych”.